Rodzaje pamięci – pamięć krótkotrwała i długotrwała

Rodzaje pamięci - pamięć krótkotrwała i długotrwała

Rodzaje pamięci – pamięć krótkotrwała i długotrwała

Polepszając swoją pamięć powinieneś wiedzieć jakie są jej rodzaje oraz jaką pełni rolę w Twoim życiu. Pamięć możemy podzielić na kilka rodzajów. Każdy rodzaj odpowiada za inną funkcję zapamiętywania oraz wykorzystywania zapamiętanych informacji. Ogromny i nieustanny natłok informacji z zewnątrz oraz upływające lata mają ogromy wpływ na osłabienie naszej pamięci w wyniku czego zapamiętujemy coraz mniej.

 

Pamięć krótkotrwała

Pamięć krótkotrwała jest odpowiedzialna za przechowywanie niewielkich informacji przez bardzo krótki czas. Częste powtarzanie określonych informacji może doprowadzić do tego, że pamięć krótkotrwała zamieni się w pamięć długotrwałą. To w pamięci krótkotrwałej są przechowywane obrazy, dźwięki, wrażenia zmysłowe oraz różne sygnały z otoczenia. W tej pamięci są również przechowywane różne dane oraz wnioski z analiz i obliczeń. Pamięć krótkotrwała ma bardzo małą pojemność dlatego informacje, które są nam do niczego nie potrzebne zapominamy w ciągu kilku, kilkunastu sekund.

 

Pamięć długotrwała

Pamięć długotrwała zależy od różnych uczuć, które kojarzysz z daną rzeczą. Aby łatwo zapamiętać za pomocą tej pamięci wystarczy dodać różne uczucia. Pamięć ta nie wymaga żadnych powtórek. W pamięci długotrwałej mieszczą się informacje odpowiedzialne za nauczenie się konkretnych umiejętności, informacje, emocje, słowa, wrażenia, doświadczenia, dane i fakty, z którymi mamy do czynienia w ciągu swojego życia.

 

Pamięć długotrwałą dzielimy na:

  • pamięć deklaratywną (pamięć – wiedza)
  • pamięć proceduralną (pamięć ruchowa)

 

Pamięć deklaratywna  (pamięć – wiedza)

a) pamięć epizodyczna (osobista)

W tej pamięci są przechowywane codzienne przeżycia (np.mycie zębów) oraz wspomnienia (np.wakacje). Wspomnienia, które są związane z wydarzeniami określa się jako wspomnienia epizodyczne. Wspomnienia epizodyczne są związane z przeżyciem, z którym zostały zapisane i im silniejsze uczucie towarzyszyło temu wydarzeniu tym mocniej będziemy je pamiętać.

b) pamięć semantyczna (ogólna)

W tej pamięci zapisana jest nasza wiedza ogólna np. „na świecie jest 7 kontynentów” lub „wieża Eiffla jest we Francji”. Zawarte są tu wszystkie pojęcia, fakty, wyrazy itp. Czas przypominania sobie danych informacji jest tutaj natychmiastowy. O pamięci semantycznej możemy powiedzieć, że jest to znajomość faktów.

 

Pamięć proceduralna (pamięć ruchowa)

W tej pamięci są zapisywane wszystkie umiejętności, które wykonujemy automatycznie, bez zastanowienia. Głównie chodzi o umiejętności motoryczne takie jak chodzenie czy jazda na rowerze. To dzięki tej pamięci osoby, które np. nie jeździły wiele lat na rowerze potrafią po latach wsiąść na rower i dosłownie po chwili doskonale się nim posługiwać.

 

Podsumowanie

Wszystkie wyuczone treści mogą ulec osłabieniu wraz z upływem czasu. Jednak można je odświeżyć. Połączenia nerwowe, które nie są wykorzystywane nie zanikają w całości, zmienia się tylko ich długość. To dzięki pamięci długoterminowej możemy sprawnie funkcjonować w codziennym życiu m.in. efektywnie się komunikujemy czy wykonujemy podstawowe czynności jak mycie zębów. Dlatego pamiętaj, aby utrzymywać swoją pamięć w jak najlepszej formie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *