Metoda Sześć myślowych kapeluszy według Edwarda de Bono

Metoda Sześć Myślowych Kapeluszy

Metoda Sześć myślowych kapeluszy według Edwarda de Bono

Metoda „Sześć myślowych kapeluszy” została stworzona przez Edwarda de Bono. Style myślenia ludzi powiązał z kapeluszami o sześciu kolorach.  Metoda jest stosowana do rozwiązywania problemów i pomaga zmienić perspektywę, z której można spojrzeć na problem, sytuację lub zadanie.

Każdy kolor symbolizuje inny sposób myślenia, który jest stosowany przy rozwiązywaniu problemów. Metoda ta będzie też skuteczna gdy będziemy mieli kłopot ze zdystansowaniem się do problemu, a negatywne emocje będą przeszkadzać w podjęciu racjonalnej decyzji.

 

Funkcja kapeluszy i sposób ich użycia

Kapelusz Biały – Obiektywizm 

„To jest tym, czym jest”

 • Biały kapelusz zajmuje się faktami i i liczbami, a nie ich interpretacjami. Stosowany jest na początku dyskusji. Nie ma uczuć i emocji, a charakterystyczny jest obiektywizm i neutralność. Nosiciel białego kapelusza przekazuje wiedzę na konkretny temat i komentuje według osobistych uwag.
 • Co go charakteryzuje: obiektywizm, neutralność, fakty, dane.

 

Kapelusz Zielony – opcje, możliwości 

„Możemy to zrobić na kilka sposobów, mianowicie…”

 • Zielony Kapelusz jest pełen pomysłów, nowych możliwości i jest związany z kreatywnością. Jego rolą jest pokazać nowe punkty widzenia rzeczywistości, nowe zastosowania i nowe drogi. Nie trzyma się ustalonych reguł, odnajduje pomysły i alternatywne rozwiązania.
 • Co go charakteryzuje: możliwości, kreatywność, pomysły, idee.

 

Kapelusz Czarny – pesymista

„Możemy to zrobić na kilka sposobów, mianowicie…”

 • Czarny Kapelusz prezentuje negatywne podejście. Ma za zadanie ostrzegać przed zagrożeniami. Pokazuje wszystkie wady, braki i zagrożenia, przez co skupia się na uniknięciu błędów. Dokładnie analizuje wszystkie niedociągnięcia przez co jest nadmiernie krytyczny. Sprawdza czy założenie będzie korzystne. Krytyka w tym przypadku ma pokazać wynikające zagrożenia.
 • Co go charakteryzuje: pesymizm, wady, niedociągnięcia, trudności, błędy.

 

Kapelusz Czerwony – uczucia, emocje

„Bardzo, bardzo mi się podoba…”

 • Czerwony Kapelusz powiązany jest z emocjami, przeczuciami i intuicją. Cechują go subiektywne wrażenia i przemyślenia. Nosiciel czerwonego kapelusza przekazuje przemyślenia w sposób gwałtowny i irracjonalny.
 • Co go charakteryzuje: emocje, intuicja, subiektywne wrażenia.

 

Kapelusz Żółty – optymizm

„Bardzo, bardzo mi się podoba…”

 • Żółty Kapelusz przejawia pozytywne podejście do podejmowanego problemu. Dla żółtego kapelusza świat ma wiele pozytywów, zauważa on dobre strony sytuacji. Przepełnia go wiara w sukces i powodzenie. Jego podejście jest pełne marzeń, wizjonerskie. Przejawia uczucia takie jak: entuzjazm, ciekawość, pasja, radość i rozwój.
 • Co go charakteryzuje: optymizm, pozytywne nastawienie, korzyści, zalety, marzenia.

 

Kapelusz Niebieski – forma, organizacja

„Bardzo, bardzo mi się podoba…”

 • Niebieski Kapelusz pełni rolę analityka, który patrzy z szerokiej perspektywy, kontroluje pomysły i idee rodzące się podczas dyskusji. Nosiciel tego kapelusza ma realne cele i określony plan, wybiera priorytety i wyciąga wnioski. Niebieski kapelusz porządkuje świat i myśli innych mając obiektywną postawę. Podsumowuje przebieg dyskusji, organizuje go i nad nim czuwa.
 • Co go charakteryzuje: plan, priorytety, wnioski, reguły.

 

Podsumowanie

Wejście w rolę konkretnych kapeluszy pozwala zrozumieć cudze racje podczas dyskusji. Metoda ta także skutecznie rozwija kreatywność. Będzie ona skuteczna w procesie komunikacji, pracy zespołowej oraz prezentacji własnego punktu widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *